Regulamin

Wydawca:

IPSEN PHARMA

Spółka akcyjna z kapitałem zakładowym 84.194.713,00 EURO
Quai Georges Gorse 65, 92100 Boulogne Billancourt, Francja
Tel.: +33 (0) 1 58 33 50 00 fax : +33 (0) 1 58 33 50 01
419 838 529 Rejestr handlowy Nanterre – REGON 419 838 529 00040 – kod APE 6420Z – VAT FR 87 419 838 529

 

Kierownik projektu:

Pan Stéphane Simon

Hosting serwisu internetowego:
Amazon Web Services Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, które określają warunki korzystania z serwisu internetowego Forlax® należącego do grupy IPSEN, które akceptujesz poprzez otwarcie naszej strony. Jeśli nie akceptujesz Ogólnych Warunków Użytkowania, prosimy zamknąć stronę.

 

IPSEN PHARMA zastrzega możliwość wprowadzenia zmian lub spowodowania wprowadzenia zmian w Ogólnych Warunkach Użytkowania w każdym czasie i bez ostrzeżenia, podobnie jak informacji na stronie internetowej IPSEN PHARMA.

 

Zwracamy uwagę na fakt, że należy regularnie sprawdzać Ogólnie Wartunki Użytkowania w zależności od ostatniej daty aktualizacji wskazanej na stronie, aby na bieżąco znać zakres ewentualnych zmian wprowadzanych przez IPSEN PHARMA.

 

 

Cel strony

 

Niniejsza strona internetowa została stworzona w celu udostępniania informacji ogólnych na temat zaparć o charakterze sporadycznym u osób dorosłych i na temat Forlax®.

Dane zawarte na tej stronie, skierowane do wszystkich odbiorców, dostarczane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie mają na celu:

 • Udzielania porad medycznych ;
 • Stawiania diagnozy ;
 • Zastąpienia porad, opinii lub zaleceń zawodowego personelu medycznego ;

 

Gwarancja

Informacje preznetowane na tej lub jakiejkolwiek stronie są udostępnianie wprost, bez żadnego rodzaju gwarancji dosłownych lub dorozumianych. Użytkownik serwisu uznaje, że korzysta na własną odpowiedzialność z informacji udostępnianiych na stronie Forlax®. W związku z tym IPSEN PHARMA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, wynikłej całkowicie lub częściowo z wykorzystania informacji ze strony.

Wstęp na stronę internetową Forlax® i korzystanie z jej treści odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

IPSEN PHARMA dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były aktualne. Tym niemniej IPSEN PHARMA nie gwarantuje, że są one wyczerpujące i dokładne. Uznajesz, że (i) jest technicznie niemożliwe udostępnienie tej strony bez żadnych wad i że

IPSEN PHARMA nie może ponosić za to odpowiedzialności; (ii) że wady mogą prowadzić do okresowej niedostępności strony oraz że (iii) działanie serwisu może być zaburzone przez wydarzenia i/lub czynniki, na które IPSEN PHARMA nie ma wpływu, jak na przykład transmisja i komunikacja między tobą a IPSEN PHARMA oraz między IPSEN PHARMA a innymi sieciami.

IPSEN PHARMA i/lub jego dostawcy może/mogą w kadej chwili zmienić okresowo lub na stałe lub zawieszać działanie całości lub części serwisu internetowego w celu dokonania czynności konserwacyjnych i/lub dokonania ulepszeń i/lub zmian na stronie. IPSEN PHARMA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, zawieszenie lub przerwanie działania serwisu.

IPSEN PHARMA nie gwarantuje, że produkty lub usługi IPSEN PHARMA prezentowane na tej stronie są dostępne w państwie, w którym przebywa internauta w chwili korzystania z tego serwisu.

IPSEN PHARMA nie gwarantuje także (i) dopuszczalności do obrotu tych produktów lub usług w tym kraju (ii) ani skuteczności tych produktów lub usług w przypadku specyficznych potrzeb, (iii) ani ich zgodności z przepisami obowiązującymi w państwach, w których internauta dokonuje poszukiwań.

Ograniczenie odpowiedzialności.

Nie podejmuj żadnej decyzji ani żadnego działania, opierając się tylko na informacjach zawartych na tej stronie.

 

IPSEN PHARMA nie ponosi odpowiedzialności:

 • za niedokładność, nieścisłość lub niepełność informacji dostępnych na tej stronie,
 • za wszelkie szkody lub uszczerbki doznane lub przypisane komukolwiek i wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostępu lub skorzystania z informacji zawartych na stronie.
 • Za wszelkie szkody wynikające z niedozwolonej ingerencji powodującej zmianę informacji lub treści udostępnionych na stronie
 • Szkody bezpośrednie lub pośrednie z jakiejkolwiek przyczyny, źródła, natury lub konsekwencji (nawet jeśli IPSEN PHARMA byłby zawiadomiony o możliwości powstania tych szkód spowodowanych lub wynikających z dostępu kogokolwiek do serwisu lub braku dostępu do serwisu, z użytkowania tego serwisu lub innych stron, które są z nim powiązane, w tym wszystkie nieprawidłowości lub wirusy, które mogły zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika lub jakikolwiek inny przedmiot, za wiarę w którąkolwiek informację pochodzącą bezpośrednio lub pośrednio ze strony, a zwłaszcza za stratę eksploatacyjną, finansową lub handlową, programów lub danych w jakimkolwiek systemie informatycznym, nawet jeśli IPSEN PHARMA został poinformowany o możliwości powstania takich szkód.)

 

Własność intelektualna

Dokumenty i elementy stworzone dla strony Forlax® są wyłączną własnością IPSEN PHARMA lub osób trzecich, które wyraziły zgodę na ich przytaczanie przez IPSEN PHARMA.

Podobnie wszystkie obrazy, wszystkie teksty publikowane na tej stronie, wszystkie nazwy produktów i inne marki wskazywane na tej stronie są wyłączną własnością IPSEN PHARMA lub jej oddziałów lub są mu odstąpnione licencyjnie i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z poniższymi warunkami.

Od chwili zaakceptowania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania można pobierać, wyświetlać lub drukować informacje zawarte na tej stronie na użytek wyłącznie prywatny i osobisty, w celach niehandlowych i bez wprowadzania zmian lub w zakresie praw autorskich, praw marki lub innch praw własności i pod warunkiem zamieszczenia na każdej całościowej lub częściowej kopii treści strony następującej wzmianki o prawach autorskich: „Copyright © 2016. IPSEN PHARMA – wszelkie prawa zastrzeżone”.

Każdy inny przypadek wykorzystania bez uprzedniej pisemnej zgody IPSEN PHARMA jest surowo zabroniony i stanowi naruszenie prawa. IPSEN PHARMA nie udziela żadnego innego prawa niż opisane powyżej ani żadnej innej licencji własności intelektualnej, przemysłowej lub know-how, której jest właścicielem lub z której korzysta.

IPSEN PHARMA lub jego oddziały zastrzegają sobie prawo ścigania każdego przejawu naruszenia ich praw własności intelektualnej.

 

Informacje pochodzące od osób trzecich

Serwis Forlax® zawiera także za zgodą zainteresowanych osób trzecich informacje pochodzące od osób trzecich oraz linki do innych stron internetowych. IPSEN PHARMA dokłada starań, aby odsyłać tylko do stron zgodnych z obowiązującym prawem. Informacje i linki udostępnione sa wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody użytkowników. IPSEN PHARMA nie jest w stanie kontrolować informacji osób trzecich lub edytowanych na innych stronach, IPSEN PHARMA nie ostrzega przed tymi informacjami i stronami i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ich treść, do której użytkownicy sięgają na własną odpowiedzialność.

IPSEN PHARMA zastrzega sobie prawo usuwania treści lub linków, które uzna za nieporządane lub w wyniku powzięcia informacji o sporze dotyczącym tej treści lub linku.

Strona może ewentualnie proponować zapoznanie się z opiniami ekspertów konsultowanych w zakresie konkretnej dziedziny związanej z treścią strony lub z fragmentami artykułów prasowych. Tego rodzaju informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów lub wydawnictwa prasowego i niekoniecznie są podzielane przez grupę IPSEN: grupa IPSEN nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i wyczerpujący charakter tych

informacji i opinii.

 

Linki do innych stron zewnętrznych lub trzecich

Strona Forlax® może zawierać aktywne linki do innych stron internetowych. Linki do innych stron mają wyłącznie na celu ułatwienie korzystania z naszej strony. W żadnym wypadku i przede wszystkim z powodu ulotności informacji dostępnych w internecie IPSEN PHARMA nie może kontrolować natury lub treści zasobów w źródłach zewnętrznych i w konsekwencji nie może ponosić odpowiedzialności za korzystanie, za niedostępność stron trzecich, za ich treść, reklamę i inne elementy dostępne na tych stronach poprzez serwis IPSEN PHARMA.

IPSEN PHARMA nie dysponuje żadną możliwością sprawowania kontroli nad treścią dostępną na tych stronach, które istnieją całkowicie niezależnie od IPSEN PHARMA. Ponadto istnienie związku między stroną Forlax® a inną stroną nie oznacza w żadnym wypadku, że IPSEN PHARMA popiera w jakikolwiek sposób treść tych stron i czyniony z nich użytek.

Ponadto na użytkowyniku spoczywa odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich możliwych środków ostrożności w celu uniknięcia zainfekowania serwisu, zwłaszcza przez jeden lub kilka „wirusów” i/lub inne „robaki”.

Strony zewnętrzne mogą zawierać aktywne linki do strony Forlax®. Taki link nie oznacza jednak związku między IPSEN PHARMA a taką stroną zewnętrzną. W żadnym wypadku IPSEN PHARMA nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność tego rodzaju stron i IPSEN PHARMA nie bada, nie kontroluje, nie zatwierdza i nie odpowiada za treści, reklamy, produkty i inne elementy dostępne na lub poprzez te serwisy.

 

Polityka ciasteczek

Użytkownicy serwisu są informowani o wykorzystywaniu ciasteczek. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które mają na celu przechowywanie informacji dotyczących przeglądania stron internetowych przez użytkownika serwisu.

Umożliwiają IPSEN PHARMA ulepszanie funkcjonalności serwisu. Ciasteczka wykorzystywane przez IPSEN PHARMA są okresowe i stałe.

Ciasteczka okresowe są aktywne tylko w czasie odwiedzania strony przez użytkownika i usuwane przy wyłączaniu przeglądarki.

Ciasteczka stałe zostają zapisane na dysku twardym użytkownika, kiedy opuszcza serwis i pozostają na nim do chwili kiedy użytkownik ich nie usunie ręcznie lub do chwili kiedy przeglądarka ich nie usunie po określonym czasie.

Parametry większości przeglądarek pozwalają na akceptowanie ciasteczek wykorzystywanych przez serwis.

Użytkownik może jednak zmienić parametry w celu wyłączenia obsługi ciasteczek. Następujące linki zawierają informacje dla użytkowników na temat ustawień obsługi ciasteczek w przeglądarce:

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Safari on MacOS
 • Safari on IOS
 • Opera

 

Jeśli użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, musi brać pod uwagę, ze niektóre elementy graficzne mogą nie wyświetlać się poprawnie lub nie można będzie korzytać z niektórych aplikacji.

Serwis zawiera ciasteczka analityczne typu „Google analytics”. Korzysta się z nich w celu kontrolowania wydajności strony, na przykład w celu określenia ilości wejść na stronę i ilości pojedynczych użytkowników serwisu. Serwisy analityczne sieci mogą być tworzone i eksploatowane przez podmioty trzecie. Informacje dostarczane przez ciasteczka umożliwiają analizowanie zachowań użytkowników i optymalizowanie użyteczności serwisu lub w celu identyfikowania części strony, które mogą wymagać zabiegów konserwacyjnych. Informacje są anonimowe i gromadzone wyłącznie w celach statystycznych. Aktywowanie ciasteczek wymaga akceptacji użytkownika, który klika na okno przewidziane w tym celu.

Polityka IPSEN PHARMA w sprawie ciasteczek i ochrony prywatności może być w każdej chwili zmodyfikowana. Użytkownik jest proszony o regularne sprawdzanie zastrzeżeń prawnych w celu zasięgnięcia informacji o ewentualnych zmianach.

 

Dyspozycje prawne

Strona i jej treść podlega ustawodawstwu polskiemu i każdy ewentualny spór jej dotyczący podlega właściwości sądów polskich.

 

FLX-PL-000063 styczeń 2019